сметище софия

Котейнери за отпадъци под наем

Според наредбите на Столична община е забранено смесването на обемни отпадъци с битови,строителни и всякакви други при поставянето им до или в контейнерите за смет.Общината извозва по график такива отпадъци,но глобява при смесването им.Нашата фирма предлага извозването с контейнери и камиони на всякакъв вид отпадъци без значение дали са смесени.Предлагаме и работна ръка за тяхното събиране и товарене.

Потърсете ни