сметище софия

Извозване на битови отпадъци

Демонтаж на мебели,разчистване и опразване на апартаменти,почистване на дворове.Сортиране,товарене и извозване на събраните отпадъци до депо за отпадъци на територията на Община София.

Потърсете ни