Събирането и извозването на отломки и строителни остатъци е основна услуга за управление на отпадъците в строителството. Има специализирани фирми, които предоставят тази услуга ефективно и безопасно. Те отговарят за събирането на отпадъците на място, транспортирането им до център за третиране и правилното им управление. Сметищата са специфични места, където могат да се депонират генерираните в строителството отпадъци. Тези пунктове са надлежно упълномощени да приемат различни видове отпадъци, така че е важно да се запознаете с разпоредбите и условията за използване, преди да отидете до тях. Освен това има други алтернативи, при които е възможно да изхвърлите отпадъците, въпреки че е важно да се уверите, че действате съгласно критериите на приложимите разпоредби. Доверявайки се на нас,можете да разчитате на експресно и изгодно извършена услуга по извозване на вашите строителни отпадъци.

Потърсете ни