Услуги за почистване и извозване на отпадъци

Сметище София

Строителни отпадъци

Работна ръка и транспорт за извозване на строителните ви отпадъци.

Отпадъци от стъкло

Събиране,опаковане и транспорт за всички видое отпадъци от стъкло.

Хартия

Стари книги,хартия,опаковки,амбалаж. Пакетиране и извозане до депо.

Биомаса

Рязане и изхвърляне на трева,клони,храсти,дървета.

Битови отпадъци

Разчистване на къщи,апартаменти,мазета,тавани.

Стари мебели

Разглобяване на стари мебели и транспортиране до депо за отпадъци.

Потърсете ни