Не желаем да подвеждаме своите клиенти с твърди или приблизителни цени за услугите ни.Предпочитаме личният контакт и подход в определянето на стойността на дадена услуга.За съжаление има много некоректни фирми,които обявяват нереално ниски цени за да привлекат интереса на хората а всъщност реалността е съвсем друга,когато се стигне до конкретни „пазарлъци“ за дадена работа.За малки по обем и натоварване задачи определяме цена по телефона след разговор с клиента.За дейности изискващи добра организация,координация и повече персонал или транспортни средства-предпочитаме да направим безплатен оглед и калкулация на място на реалната цена.Не се притеснявайте да позвъните и да поискате оферта.

Потърсете ни